Föreställningar

För att boka biljett, skicka ett mail till info@teaterlederman.com eller ring 08-303094. Var god ange föreställning, datum, antal biljetter, namn, telefon, ev. e-mailadress samt ev. rabatt. Ange även om du har speciella önskemål på grund av hörsel- eller synnedsättning, rullstol mm.

Maila oss: info@teaterlederman.com
Ring oss: 08-303094

Event Information:

 • mån
  06
  feb
  2017

  Yttrandefrihet och självcensur

  Måndag kl. 18.00

  Stora scenen mindre Bilder 2004 017

  Den 12 december 2016 genomfördes det första seminariet i något som vi hoppas ska bli en längre serie. Den ska handla om några av de utmaningar som Sverige står inför de närmaste åren, som allt fler parallella samhällen, bristande integration, ökat kvinnoförtryck och ökande sociala motsättningar. Dessa problem tas sällan upp på det stora allmänna torget, och undviks för det mesta av politikerna.
  Vårt första seminarium visade att det finns ett stort behov av att diskutera känsliga och komplicerade frågor som dessa, och därför bjuder vi nu in till ännu ett seminarium. Den 6 februari kommer temat att vara Yttrandefrihet och självcensur. Moderator blir återigen journalisten Willy Silberstein, och i panelen sitter skribenten och författaren Maciej Zaremba samt forskaren Magnus Norell.
  Varifrån kommer hoten mot yttrandefriheten? Varför tycks självcensur bli vanligare (I Frankrike har tidskriften Charlie Hebdo beslutat att inte längre rita karikatyrer av profeten Mohammed)? Hur förklara att det är så besvärligt att publicera böcker om den svenska islamismen, och hur bemöta den beröringsskräck som denna rörelse ofta genererar? Hur kommer det sig att Europa jämfört med USA förefaller ha svårare att hantera ”obekväma” och ”radikala” åsikter i skrift och media? Och vad betyder yttrandefriheten idag? Har vi alltför olika idéer och definitioner om begreppet och vad får i så fall det för konsekvenser?
  Dessa och andra besläktade frågor vill vi samtala om den 6 februari, och hoppas naturligtvis att publiken vill delta med egna inlägg, som förra gången.

  PS: för mer bakgrund till denna seminarieserie finns seminariet från 12/12, 2016 tillgängligt på nätet (http://tinyurl.com/ho3c6qf), samt det öppna brev som publicerades i Dagens Samhälle 31/8, 2016 (http://tinyurl.com/gmj9ala)

  Biljettpris: 100:-